Zajęcia baletowo-taneczne

Kontakt ze sztuką ma ogromny wpływ na kształtowanie wrażliwości od wczesnych lat dzieciństwa. Sztuka czyni dziecko wrażliwym na piękno, powoduje, że świat wydaje mu się ciekawszy, pełniejszy i bogatszy. Aktywność twórcza dziecka jest jego naturalną potrzebą. Pomocne w procesie wypełniania tej potrzeby mogą być zajęcia z tańca klasycznego.

Taniec klasyczny to technika dążąca do czystości formy i estetyki ruchu. Jej przesłaniem jest osiągnięcie harmonii i ładu w tańcu, piękna rysunku ciała, płynności ruchów. Taniec klasyczny to utworzona przez choreografie kombinacja ustalonych kroków i póz, dla oznaczenia których używana jest terminologia francuska. Taniec klasyczny to forma tańca zwana też baletem.

Balet ma ogromne walory kształcące, wychowawcze oraz terapeutyczne. Zajęcia baletowe dają możliwość wyrażania emocji oraz własnej osobowości; rozwijają wyobraźnię, poczucie rytmu i kształtują wrażliwość dziecka; pomagają otworzyć się na świat i innych ludzi; wspomagają koncentrację i pamięć; uczą samodyscypliny, są bardzo korzystne dla zdrowia.