Żłobek

Żłobek Akademii Uśmiechu to miejsce bezpieczne i przyjazne, gdzie nasi najmłodsi podopieczni spędzają czas na zabawie i odkrywaniu świata. Pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry uczestniczą w zajęciach dostosowanych do wieku i możliwości dzieci w wieku żłobkowym. Codzienne spacery pozwalają Tropicielom na poznawanie otaczającego nas świata, a aktywności na sali zabaw z basenem z kulkami pomagają w ćwiczeniu dużej motoryki. Zajęcia plastyczne są świetnym wstępem do Sensoplastyki®, która jest elementem programu przedszkolnego naszej Akademii.

Tropiciele mają kontakt z językiem angielskim w czasie codziennych zajęć językowych, a dwa razy w tygodniu uczestniczą w zajęciach rytmiki.

Dzieci chętnie oglądają przedstawienia teatralne i słuchają koncertów, które organizowane są w naszej Akademii.

W trakcie tak intensywnego dnia Tropiciele nabierają sił w czasie drzemki, która rozpoczyna się ok. godziny 12:30.

Grupa żłobkowa objęta jest opieką psychologa dziecięcego w czasie adaptacji i późniejszym.