Przedszkoliada – zabawy z piłką

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zabawy i zajęcia ruchowe, w których podstawową rolę odgrywa piłka. Mają one przede wszystkim na celu ogólną poprawę kondycji fizycznej i koordynacji ruchowej dzieci, ale także integrację z rówieśnikami i niezwykle ważne w tym wieku aktywne spędzenie wolnego czasu. Zapewniają dzieciom prawidlowy rozwój fizyczny i motoryczny. Wyrabiają u dzieci potrzebę regularnej aktywności fizycznej. Kształtują u przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokajają potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej, a także przygotowują do regularnego podejmowania ruchu teraz i w późniejszych latach. Sprzyja to ogólnemu rozwojowi dzieci, co przydaje się w codziennym życiu teraz i w przyszłości, ale także przy ewentualnym uprawianiu sportu w późniejszym wieku. Taka forma działania jest także mentalnym przygotowaniem dziecka do aktywności fizycznej i działania w grupie.

Celem prowadzonych zajęć jest:

  • polepszenie ogólnego stanu zdrowia,
  • uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej,
  • ukulturalnianie fizyczne dziecka
  • zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego dziecka,
  • przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, umiejętności pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika,
  • popularyzacja aktywności fizycznej u przedszkolaków poprzez zabawę i ćwiczenia.