Grupowe zajęcia z elementami logopedii, glottodydaktyki i integracji sensorycznej

Logo-glotto-si to zajęcia podczas których dzieci bawią się głoskami, rozpoznają różnego typu dźwięki, ćwiczą pamięć słowną, a także angażują się w ćwiczenia oddechowe. Zróżnicowane zadania nie pozwolą dzieciom się nudzić i sprawią, że za pomocą zabawy każdy uczestnik zrobi postępy w rozwoju mowy, rozpoznawaniu dźwięków i liter. Zajęcia wpływają też na poprawę jakości przesyłania i organizacji informacji sensorycznej, tj. tego co jest odbierane przez różne zmysły naszego organizmu. Służą stymulacji wszechstronnego rozwoju i są formą profilaktyki ewentualnych trudności w uczeniu się.