Wycieczka do Straży Pożarnej

Tydzień rozpoczęliśmy od odwiedzenia pobliskiej jednostki straży pożarnej przy ul. Marymonckiej, gdzie mieliśmy możliwość poznania kulis tego ważnego i odpowiedzialnego zawodu.