Projekt ,,Każdy z nas ma supermoc” – moduł VI – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

W trakcie zajęć dzieci poznały symbole autyzmu – kolor niebieski, motyla i puzzle. Przeczytały opowiadanie ,, Doskonały projekt” o grupie dzieci, w której znajdował się autystyczny chłopiec. W ramach podsumowania dzieci wymieniły jakie zachowania są charakterystyczne dla autyzmu oraz wykonały pracę plastyczną.