Projekt eMOCje

W ferie zimowe więcej czasu poświęciliśmy naszym emocjom. Dzieci uczyły się rozpoznawać emocje, rozmawiały o swoich mocnych i słabych stronach oraz poznawały sposoby radzenia sobie z różnymi emocjami.