Dogoterapia

Pierwsza dogoterapia za nami! Bardzo cieszymy się na comiesięczne spotkania z Bellą w tym roku.