Dogoterapia

Pani Ania z Gratką uczyły dzieci kiedy należy zachować szczególną ostrożność w kontakcie z pieskami. Dodatkowo, Gratka zaprezentowała pokaz zdolności akrobatycznych.