Wycieczka do Straży Pożarnej

Odwiedziliśmy dzisiaj Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 6 w Warszawie. Strażacy opowiadali nam o tym, którym wozem jadą gasić pożar. Pokazali nam wnętrza wozów oraz specjalistyczny sprzęt gaśniczy; zaprosili nas do środka wozu strażackiego i pozwolili przymierzyć  swoje hełmy.